PAANYAYA SA PAGLALATHALA
SA PAETE MEMORABILIA - 2004
(For the English version of the invitation click here)

Oktubre, 2003

Dear Kababayan,

Kaalinsabay ng idaraos na Balik Paete 2004, at upang mabigyan ng karapat-dapat na pamana sa ating mahal na bayan ng Paete, ang buong samahan ng Paetenians International, sa pamumuno ng Northeast Chapter, ay maglalathala ng isang libro na tatawaging “Paete Memorabilia – 2004.” Ito ay may humigit-kumulang na 400 o 500 pahina (black and white), na may makulay na pabalat likha ng ating tanyag na pintor na si Manny Baldemor.

Ang aming pakay ay upang likumin at ingatan sa papel ang alaala at kasaysayan ng ating bayan, pamilya, mga kaibigan, mga organisasyon, at ang maraming hiyas ng sining at kultura. Naniniwala kami na ang librong ito ay magiging makulay na pagunita ng nakaraan, isang malaking larawan ng kasalukuyan, at magiging gabay at tulay sa mga susunod sa atin sa darating na panahon.
Ang mga sulatin ay maghahayag ng: mga estorya at puno ng pamilya, biyograpiya ng mga kilalang Paetenian, larawan ng mga pamilya, mga sanaysay ng pagsubok at paghihirap ng mga kababayan sa ibang bansa, gayon rin ang mga kuwento at alamat ng bayan, makulay na buhay ng ating mga pambayang bayani, gobyerno, giograpiya, pangangalakal, relihiyon, sining at kultura, at iba pang mga makahulugang lugal sa Paete. Kasama rin dito ay ang kanya-kanyang estorya at mga larawan ng mga barkadahan o iba’t-ibang organisasyong sosyal, sibiko, pangpaaralan, relihiyon, o palakasan.
Ang dagdag na pabuya ay isang bahagi na tinatawag na “Tanging sa Paete” na maglalaman ng mga naiibang salitang Paete, mga pamagat, at mga Tanong at Sagot tungkol sa Paete. Sa madali’t sabi, ang librong ito ay maglalakip ng lahat halos ng bagay tungkol sa Paete, mula pa sa pagtatatag noong 1580 ni Reberendo Juan de Placencia.
Ang “Paete Memorabilia – 2004” ay magiging tunay na kaaya-ayang aklat na pang
habang-buhay. Kaya’t hinihikayat namin ang inyong pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan na sumali sa ating aklat ng Bayan.

Dahil sa limitado ang mga pahina, ang tuntunin ay: “kung sino ang nauna ay siyang makakasama.” Oras na maabot na ang takdang bilang ng mga pahina, uumpisahan na ang paglilimbag, at ang mga nahuli ay hindi na puedeng sumama. Kaya’t huwag kayong pahuhuli. Sa darating na panahon, kayo’y magagalak dahil kayo ay nakasali.

Ipadala ninyo ang inyong mga materyales at mga larawan at ang inyong bayad bago mag- Septiembre 30, 2004.

Uumpisahan naming tumanggap ng inyong pinirmahang kontrata at dokumento sa buwan ng Nobiembre, 2003. Ang aming takdang paglalabas ng libro ng Memorabilia ay sa bandang Abril, 2005, upang makasali rin ang mga litrato at mga balita tungkol sa Balik Paete 2004.
Ang tunay na makikinabang sa malilikom na pundo (matapos bawasin ang mga gastos ng paglilimbag, koreo, at iba pa), ay ang mga proyekto sa Paete. Ang inyong pagsali ay nangangahulugan rin na kayo ay kabakas sa pagbibigay ng malaking tulong sa ating bayan. Ikukunsulta namin sa mga kasaling Chapters kung aling proyekto sa Paete ang karapat-dapat na magkamit ng tulong. Ipaaalam namin sa inyong lahat kung saang proyekto sa Paete mabibigay ang ating maiilak.

Ang “website” ng Paete Memorabilia ay siyang magiging sentro ng mga inpormasyon ng Paete Memorabilia. Makikita rin doon ang mga kopya ng kontrata sa paglalathala, mga regulasyon, at “survey” at mga pangako sa pagrereserba, at iba’t-ibang bagay tungkol sa Memorabilia.

Ang “Editorial Board” ay naninindigan na gagawin ang makakaya para sa ipagtatagumpay ng kaayaayang proyekto ng Memorabilia. Kaya’t ang inyong pagtulong at pagsuporta ay napakahalaga para sa ipagtatagumpay nang ating publikasyon.

Kung kayo ay may ibig pang itanong, huwag kayong mag-atubiling sumulat sa “Editor-in-Chief” o “Managing Editor.”Maaari rin kayong mag-e-mail sa: p_memorab@yahoo.com

Sumasainyo,

Alfredo M. Cagayat
Editor-in-Chief
(718) 494-2188
e-mail: fredmc311@yahoo.com
Ramon Abary
Managing Editor
(215) 860-3333
email: ramonabary@hotmail.com
   
ENGLISH VERSION OF THE INVITATION:  
October, 2003

Dear Kababayan,

In conjunction with the Balik Paete 2004, and as a fitting legacy to our beloved hometown of PAETE, LAGUNA, the Paetenians International – Northeast USA, with the support and participation from all Paetenians Chapters, will publish a book entitled – “PAETE MEMORABILIA – 2004.” It will contain approximately 400-500 pages, printed in black and white and bound with colorful hard cover designed by our internationally known painter-artist, Manny Baldemor. Our main objective in publishing this book is to collect and preserve in paper the memories and history of our town, its people and its bountiful treasures of arts and culture. The book is dedicated to our little but famous town of PAETE which has survived the rigors of time. We believe that this book will also serve as a treasured recollection of the past, a grand view of the present, and a link to our future generations.

Articles to be featured will include, among others, family tree, history and photos, trials and tribulations experienced by our kababayan in a foreign country; also short biographies or anecdote of local heroes and outstanding Paetenians. The book will also feature the town’s history, government, geography, industry, religion, and other points of interests. It will also include the various Paetenians chapters in Northern America & Paete, social, civic, educational, religious and sports groups. And as added bonus, we will have a section called “Only in Paete” which will contain unique Salitang Paete, and Mga Pamagat. In short, this book will include almost anything about our town since its founding in 1580 by Rev. Juan de Placencia.

The“PAETE MEMORABILIA –2004” will indeed be a wonderful book of a lifetime. We therefore urge you to have your family, relatives and friends included in this very special book by completing and signing the attached contract. Since we only have a certain number of pages reserved for subscriptions, it will be on a “First come, First served “ basis. Once the quota is filled up, we will start the layout and printing. Please don’t be left out You’ll be glad that you joined in. Kindly send your materials and payment not later than September 30, 2004. We will begin accepting materials by November, 2003. Our target book launching date is around April of 2005 in order to include all the pictures and write ups from the Balik Paete 2004.

The ultimate beneficiaries from the proceeds of this undertaking will be the various projects of Paete. By participating in this laudable project, you will be a partner also in the donations to be made to our town projects. We will inform you in due course on whatever projects will be funded from the publication proceeds.

A website for the Paete Memorabilia is being constructed to be the information center of this project. It will contain also the “Contract to Publish”, Pledges/ Survey, and the Editorial Board committed in making this a worthwhile project , Should you want to clarify anything, please get in touch with the Editor-in-Chief or our Managing Editor whose names, telephone numbers and e-mail addresses are listed below.

Very truly yours,

Alfredo M. Cagayat
Editor-in-Chief
(718) 494-2188
e-mail: fredmc311@yahoo.com
Ramon Abary
Managing Editor
(215) 860-3333
email: ramonabary@hotmail.co

Go to top